Ticaret & Risk Yönetimi

Bu modülle elektrik piyasası ve ilgili paralel piyasa verilerini, piyasa kurumlarının haber, duyuru ve mevzuat değişikliklerini takip etmek mümkündür. Bununla birlikte portföy ve piyasa tahminleri, piyasa modelleme ile simülasyonlar, sınır ötesi ticaret, ikili anlaşmalar yönetimi, portföy ve risk optimizasyonu işlemleri yapılabilir.

Piyasa Verileri Yönetimi

 • G-DUY verileri (01.01.2007 / 01.12.2009) ve N-DUY verileri (01.12.2009 / bugün).
 • Günlük piyasa raporları (piyasa özet ekranları, anlık bildirimler).
 • Tüm verilerin sayısız grafiklerle karşılaştırmalı gösterimleri.
 • Fiyat analiz ekranları ve raporlar (TL/ Euro/ USD).
 • Veri analiz ile tüm piyasa verilerinin karşılaştırmalı ve filtreli analizleri.
 • TEİAŞ günlük ve aylık rapor verilerinin tablo ve grafiklerle gösterimi.
 • İşletme verileri, alınabilir güç, üretim verileri, gelen su vs gibi çok sayıda verinin takibi.
 • EPDK, TEİAŞ, Epiaş, TCAT vb haber ve duyuruların anlık takibi, email bildirimleri.
 • Epiaş günlük parametreler, DGP talimatlar vb ile tüm EPİD verilerinin takibi.
 • Mevzuat takibi, kanun, kararname, yönetmelik, kurul kararlarının takibi.
 • Batı hattı doğalgaz girişi, doğalgaz, petrol, kömür vb fiyatların takibi.
 • Kurlar, sanayi kapasite kullanım oranları gibi finansal verilerin takibi.
 • Ücretsiz ve lisanslı firmalardan gerçekleşme ve tahmini meteorolojik verilerin alınması.
 • Tüm piyasalar için geçmişe dönük arşiv verileri.

Ticaret Yönetimi

 • Yurtiçi ve yurtdışı ikili anlaşmalar takibi, maliyet ve karlılık analizleri.
 • TCAT ihale duyuruları, ihale sonuçları vb TCAT takibi, anlık bildirimler.
 • Cross Border muhatap firma kayıtları, kontrolü.
 • Cross Border TCAT çizelge hazırlama, bildirim ve kontrolleri.
 • Yunanistan ihale duyuruları, ihale sonuçları, anlık bildirimler ile piyasa verileri, analiz ve raporları.
 • Romanya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, EEX piyasa fiyatları, anlık bildirimler.
 • Macaristan, Yunanistan İtalya ve EEX futures (Quarter, Base, Peak vs) verileri.
 • Yurtdışı piyasalar fiyat karşılaştırma, analiz ve raporlalamalar.
 • İkili anlaşmalar performans raporları (anlaşma, bölge, ülke vs kırınımlarında).
 • İkili anlaşmalar teminat ve nakit akışı yönetimi.
 • İkili anlaşmalar sözleşme ve teminat onay süreci yönetimi.
 • Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan enerji ve aracı firmalarının firma kartları ile takibi.
 • İkili anlaşma sözleşme ve ürün türü tanımlamaları, ikili anlaşma kartları.
 • MMS ikili anlaşma bildirimi ve onayı.
 • Spowex ikili anlaşmalar platfotmu ile entegrasyon imkanı.
 • OTC platformaları ürün takibi, geçmiş OTC verileri.
 • OTC işlemleri giriş, analiz ve takip ekranları.
 • Forward market analizi, raporlama.
 • Book tanımı, trader tanımı ve pozisyon, işlem takipleri.
 • Portföy durum takibi, maliyet, karlılık ve risk analizleri.

Piyasa Simülasyonu

 • Ulusal yük ve fiyat tahmin modelleri (firmaya özel model uyarlama olanağı).
 • Devrede olan ve devreye alınacak tüm santral bilgileri (eff, kapasite, yakıt vs).
 • Kısa, orta, uzun dönemli talep ve fiyat tahminleri, analiz ve raporlar.
 • Merit order bazlı, parametrik, ulusal piyasa simülasyonları.
 • Marjinal santral tespiti, alınabilir güç tahmini, analiz ve raporları.
 • 3.parti firmalarla entegrasyon imkanı.