Operasyon & Satış Yönetimi

Bu modülle müşteriyle ilk temas kurulan andan başlayarak faturalama öncesine kadar tüm süreç yönetilebilir. Görüşme, teklif, sözleşme yönetimi, EPİAŞ işlemleri, portföy kaydı, tüketim ve maliyet analizleri gibi pek çok bileşeni bulunmaktadır. Satış öncesi ve satış sonrası işlemler için de bileşenler içerir.

Bayi ve SD Yönetimi

 • Satış Danışmanları tanımlamaları, hedef satış ve prim yönetimi.
 • Distribütör, ana bayi, alt bayi tanımlamaları, bayi listeleri, bayi kartları.
 • Bayi komisyon oran ve yöntem tanımlamaları.
 • Farklı süre ve kriterlerde bayi komisyon hak edişlerinin hesaplanması.
 • Web tabanlı bayi portal ile bayilerin sisteme erişimi.
 • Bayiler üzerinden gelen görüşme, teklif, sözleşme, doküman, teminatların yönetimi.
 • Farklı kriterlerle bayi performanslarının analizi ve raporlanması.
 • Bayilere toplu mail, bayi web sitesi üzerinden toplu duyurular.

Call Center Yönetimi

 • Ön Müşteri / Müşteri rehberi, görüşme kayıtları, raporlama.
 • Müşteri talep ve şikâyetlerin kaydı.
 • Şikâyet analizi, düzeltici ve önleyici faaliyet raporlamaları, DÖF Formu oluşturma.
 • Müşteri talepleri karşılama firma performans analizleri.
 • Satış danışmanları, bayi ve alt bayi müşteri talepleri karşılama performans analizleri.
 • Santral entegrasyonu ile gelen çağrıdan müşteri tanıma, çağrıyı yönlendirme.
 • Açılan taleplerin sms&email ile ilgili bölüme, satış danışmanına ve üst yöneticiye iletilmesi.
 • Açılan taleplerle ilgili sms & email ile müşterinin bilgilendirilmesi.
 • Müşteri portal üzerinden müşterinin talep açabilmesi, açtığı talebi takip edebilmesi.

Görüşme Yönetimi / Potansiyel Müşteriler Yönetimi

 • Potansiyel müşteriler veri tabanı oluşturma.
 • Aranacaklar listesi oluşturma, SD’na ve bayilere görüşme atama.
 • Tüm görüşmelerin kayıt altına alınması, görüşme tarihçesinin tutulması.
 • Bayi portal ve call center üzerinden yapılan görüşmelerin takibi.
 • Görüşme durumlarının takibi, raporlanması, görüşme kayıtlarından teklif oluşturma.
 • Görüşme sonuçlarına göre aksiyon belirleme, bildirimler, görev yönetimi.

Teklif Yönetimi

 • Teklif öncesi görüşme tarihçesinin takibi, görüşmeden teklife geçiş.
 • Firma kuralları dâhilinde tek ekrandan ve ortak formatta teklif üretme imkanı.
 • Sayısız şekil ve yöntemle teklif üretimi, revizyon ve onay takibi.
 • Dip fiyat, profil maliyeti, piyasa maliyeti vb kontroller ile rekabetçi teklif hazırlama ekranları.
 • Uzun dönemli fiyat tahminleri ile verilen teklifin karlılık analizi, fiyat oluşturma modelleri.
 • Müşteriye sunulmak üzere teklif karşılaştırma raporlarının üretilebilmesi.
 • Distribütör, ana bayi, alt bayi ve merkez satış temsilciliği bazında farklı teklif formatları.
 • Teklif dokümanlarının (fatura örneği, imzalı sözleşme vs) takibi.
 • Web, mobil tabanlı bayi portalı ile internet üzerinden teklif oluşturma imkanı.
 • Teklif analiz, piyasa maliyetleri, risk maliyetleri ile hedef fiyat belirleme.
 • Ticaret Yönetimi ile entegre teklif kuralları yönetimi.
 • Teklif onay mekanizması ile farklı kurallara tabi hiyerarşik teklif onay yönetimi.

Sözleşme Yönetimi

 • Onaylanan tekliflerin teklif türlerine göre özelleştirilen sözleşmelere dönüştürülmesi.
 • Mesken, ticarethane, sanayi gibi farklı sözleşme şablonlarının oluşturulması.
 • Email ve ekran bildirimleri ile sözleşme onay sürecinin yönetilebilmesi.
 • Sözleşme onayı ile birlikte ön müşteri, sayaç kartları ve EPİAŞ giriş kontrolü.
 • SD ve Bayiler tarafından sözleşme onay talepleri açılabilmesi.
 • Tüm sözleşme sürecinin tek ekrandan takibi ve yönetimi.

EPİAŞ Serbest Tüketici İşlemleri Yönetimi

 • EPİAŞ Sayaç Giriş Kontrolleri ile sayaç, sözleşme, teminat kontrolleri.
 • Web servislerle EPİAŞ sayaç kayıtları (Serbest Tüketici işlemleri).
 • Toplu sayaç gönderimi, toplu sayaç kaydı, toplu portföy girişleri.
 • Portföy sayaç girişi (portföy giriş listeleri, sayaç tanımlamaları, sayaç kartları).
 • Binlerce sayacın serbest tüketici işlemlerinin tek ekrandan takibi.
 • EPİAŞ Sayaç Çıkış İşlemleri, çoklu talep durum takibi.
 • Çoklu talep durumundaki müşterilere uyarı bildirimleri.
 • Bayi portal üzerinden bayilerin EPİAŞ sayaç durumlarının takibi.
 • Toplu ETSO bulma, çift etso uyarı, sorumlu atama vs gibi araçlar.
 • EPİAŞ serbest tüketici işlemleri raporlama.

Sayaç Yönetimi

 • OSOS modemlerin takibi ve yönetimi ile endeks, yük profili verilerinin analizi ve raporlanması.
 • EDW 3000, dağıtım şirketleri OSOS veya 3.parti diğer OSOS ile entegrasyon.
 • Sayaç kartları ile sayaç temel verilerinin yönetimi.
 • EPİAŞ onaylı sayaçlar ile portföy sayaçları senkronizasyonu.
 • Sisteme excel ile topluca sayaç verilerini girme veya tüm veriyi excel’e alma.
 • 3.parti yazılımlarla sayaç verilerinin paylaşımı.
 • Sayaç maliyet ve tüketim analizleri, sayaç tüketim profilleme.
 • Sayaç endeks takibi, okuma tutanağı oluşturma.

Müşteri Yönetimi

 • Ön müşteri kartları (görüşme ve teklif kayıtlarından).
 • Portföy müşteri girişleri, müşteri kartları, müşteri kontrol listeleri.
 • Müşteri tüketim analizleri, raporlama ve grafikler, müşteri bazlı tüketim tahminleri.
 • Müşteri maliyet ve karlılık analizleri.
 • Müşteri bazlı tüketim profilleme, dağıtım şirketleri bazında tüketim profilleme.
 • Müşteri cari kartları, sözleşme ve teminat yönetimi.
 • Müşteri dökümanları (teklif, sözleşme, imza sirküleri, vergi levhası vs) yönetimi.
 • Müşteri otomatik ve manuel toplu email/sms bildirimleri (icmal, endeks, tüketim, tebrik vs).
 • Müşteri grupları, kanallar, sektörler vs tanımları altında analiz ve raporlama.
 • Müşteri risk analizleri (tüketim, tahsilat, teminat vs bazlı).
 • Müşteri özel talepler takibi, özel müşteriler yönetimi.
 • Müşteri Sözleşme hazırlama, farklı satış yöntemlerine göre sözleşme kartları.
 • Müşteri online işlemler modülü yönetimi.

Portföy Yönetimi

 • Portföy yönetici özet raporları, anlık portföy takip ekranları.
 • Portföy maliyet, risk ve karlılık analizleri.
 • Portföy tüketim dağılım analizleri, raporlama ve grafikler.
 • Saatlik, günlük, aylık ve uzun dönemli portföy tüketim tahminleri.
 • Portföy kontrol raporları (tüketim, fatura, tahsilat, fon vs).
 • Uzlaştırma takibi, piyasa maliyetleri takibi ve dengesizlik raporlama.
 • Portföy alış satış bildirimi, takibi, analiz ve raporlama.
 • Profilleme ve istatistiksel yöntemlerle tüketim tahminleri.
 • MMS alış satış bildirimleri.

Tüketim Yönetimi

 • OSOS ve EPİAŞ kaynaklı tüketimlerin otomatik güncellenmesi.
 • GDDK tüketim takibi, EPİAŞ senkronizasyon.
 • Sayaç, sayaç grubu, müşteri, müşteri grubu, portföy bazında detaylı tüketim analizleri.
 • Kısa ve uzun dönemli tüketim tahminleri.
 • Tüketim tahmin algoritmaları ve firma özel uyarlamalar.
 • Profil katsayıları, müşteri özel profil tanımlama, tüketim profilleme araçları.
 • Dönemsel tüketim kontrolleri, dağılım analizleri.